Tilbake til søkeresultater
no previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
|0
|)(1r
*Peder Paars
*Poema Heroico-comicum
Med tvende Fortaler og *Just Justesens
Anmerkninger.
*Tredie Edition
Forbedret med et Tilleg til den Tredie Bog
og med den Fierde, som er gandske nye.
*Nihil est, Antipho,
Qvin male narrando possit Depravarier.Depravarier.]Depravarier.] Depravarier B, titelbladet afviger i A a a² a³; depravarier. 1772-udg., Depravarier SS Depravarier.] Depravarier B, titelbladet afviger i A a a² a³; depravarier. 1772-udg., Depravarier SS
Tu id qvod boni est Excerpis.                  
Terent: Phorm: Act: 4. Sc: 4.
Tryckt Aar 1720. |)(1v
 
 
 
xxx
xxx