Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Scen. 7.
Henrich. Personerne af forrige Scene.
Henrich.
Ha ha ha hi hi hi. Jeg kand narre den gamle Mand lige saa meget som jeg vil.
Jeronimus.
Du skal *vel ikke narre mig oftere.
Henrich.
Jeg fik ham til med foldede Hænder at *læse *Abra Cadabra.
Jeronimus.
Og jeg skal faae dig til at læse en anden Lectie.
Henrich.
Nu maa jeg hitte paa en *Invention at fuldføre Comoedien.
Jeronimus.
Jeg haaber at den er allerede fuldført.
|H4r
Henrich.
Det er jo virkelig en Comoedie.
Jeronimus.
Men det skal blive en *Tragoedie for dig.
Henrich.
Men der staaer jo de to gamle Mænd: Ach Hr. Jeronimus jeg har jo varet ham saa ofte ad, at han ikke skal staae saa nær ved det *befængede Huus.
Jeronimus.
Jeg er nu ikke mere bange for Fanden Henrich: jeg har nunu]nu] nn A nu] nn A ogsaa giort Fred med ham: ja jeg har giort ham mig saa underdanig, at jeg kand *mane ham fra mig og til mig saa ofte som mig Lyster.
Henrich.
Hvad vil det sige: Jeg troer her er * Ugler  i Mosen.
Jeronimus.
*Kommer herud I Gienganger, og binder Hænder og Fødder paa denne Skielm.
(Jesper og Arv kommer med Rebet.)
Henrich. (paa Knæe)
Ach Hr. Jeronimus hvad ont har jeg giort?
Jeronimus.
Binder Hænder og Fødder paa ham.
(Han bindes og sættes paa Gulvet.)
Henrich.
Ach Hr. Leonard *beed for mig.
Leonard.
Jeg hverken vil eller kand hielpe dig.
Henrich.
Ach Hr. Foged beed for mig.
Jesper.
Du har ikke *forskyldt at jeg skulde bede for dig.
Henrich.
Ach Arv! beed for mig.
Arv.
Hvis min Bøn kand formaae noget saa vil jeg ydmygst bede Herren at du maa blive hængt førend Soel gaaer ned.
Henrich.
Ach ach! jeg merker at man ikke meget kand forlade sig paa *Patroner i Verden.
|H4v
Arv.
Jeg tiener dig ellers udi alle andre Ting.
Henrich.
Ach hvilken haard og utaknemmelig Medtiener!
Arv.
Jeg er jo taknemmelig for den Froekost du gav mig i Morges.
*JesperJesper]Jesper] A; Jeronimus Rahbek (fulgt af Boye Liebenberg1876 Martensen) Jesper] A; Jeronimus Rahbek (fulgt af Boye Liebenberg1876 Martensen) .
Læs nu Abra Cadabra din Hund, og see om det kand hielpe dig.
Henrich.
Er da ingen Naade for mig at vente?
Jeronimus.
Aldeeles ikke, du skal straffes efter dine Misgierninger.
Henrich.
Kand jeg ikke frelse mit Liv ved at levere *Guldbørsen tilbage.
Jeronimus.
Du skal levere Pengene tilbage, og siden *henges.
Henrich.
Det skal i Evighed ikke skee.
Jeronimus.
Jeg skal nok lære dig det.
Henrich.
Herren maa pine og plage mig, saa meget som han vil, saa skal han ikke faae Pengene paa andre Vilkaar.
Jeronimus.
Ha ha! det skal *have gode Veye: Du skal nok synge udi anden Tone naar *Pinebenken kommer.
Henrich.
Jeg *blæs af alle Piinseler, og Udfaldet skal viise min Bestandighed.
Jeronimus.
Du kalder Stivhed og Haardnakkenhed Bestandighed, men den skal jeg strax *spæge.
Henrich.
Og jeg skal *lave mig paa at imodstaae med Tapperhed alle de Plager, som kand paalægges mig.
 
 
 
xxx
xxx