Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
 
Scene 16

Scen. 16.
i 1731-udgaven (og ligeledes i 1742-udgaven) er denne scene fejlagtigt nummereret 17, idet der ikke er nogen scene 12. Samtalen mellem Petronius og musikanterne er en bearbejdet version af samtalen mellem Cavallieren og musikanterne i 1. udgave (1723) og mellem Per Iversen og musikanterne i 2. udgave (1724), jf. Den Vægelsindede (1723) IV 8.

Musicanterne
musikerne.

omgaaes
omgåedes (perf. part.), dvs. været sammen med, haft kontakt med. Formen ‘omgaaes’ findes også i Dannemarks Riges Historie III, s. 438 og bør derfor formodentlig ikke regnes for en fejl. Rahbek retter den dog i sin udgave (1806) til ‘omgaaedes’ og Martensen i sin udgave (1897) til ‘omgaaet’.

staaet Karl
stået karl; udtryk for at vise sig som et mandfolk, optræde som en mand, dvs. ‘jeg har holdt stand indtil nu’.

Fripostighed
frimodighed.

Familiaritet
ligefremhed, fortrolighed.

Belevenhed
dannelse.

at jeg veed ikke, enten
så jeg ikke ved om ...

coqvete
koket, (for) indladende.

ikkun
kun.

Artighed
dannelse, finhed (i optræden).

for hendes Vindver
foran hendes vinduer.

lister
(imp. pl.) list.

Fiol de Gambe
Viola da Gamba (ital. gamba, ben), strygeinstrument med 6-7 strenge til at holde mellem knæene, forløber for den moderne cello.

Musicantere
(sing.) musikant.

Gaar
(imp. plur.) gå.

digt
tæt.

paa det
for at.

blir os vahr
opdager os.

spiller
(imp. plur.) spil.

stærkt
højt, krafitigt.

Rhins-Viin
rinskvin, fornem vin der produceres i visse områder langs Rhinen.

slaaer Vand paa dem
det var almindelig brugt at kaste vand efter folk for at vise sin ringeagt. Oluf Nielsen skriver om skikken: “Man skulde tro, at det var skident Vand [fx natpottens indhold], der saaledes blev hældt over Folk, men tvært imod skulde det være rent Vand. ... det var en større Forhaanelse at kaste rent end skident Vand paa Folk.” (Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, bd. 6, 1892, s. 26). I den tidligere udgave af Den Vægelsindede fra 1723 bliver der hældt rent  vand over  musikanterne (IV 8), mens der i tilfældet her formodentlig er tale om natpottens indhold, eftersom en af musikanterne senere udbryder “Fy for en U-lykke, det lugter hverken af Viin eller Vand.”
Foruden i Den Vægelsindede slås der vand på folk i Jacob von Tyboe (1725) IV 11, Mester Gert Westphaler (1723) IV 9 og Huus-Spøgelse eller Abracadrabra (1753) I 1. Desuden nævnes skikken af Leonora i Don Ranudo V 1 (1745).

skiæmmer
skammer.

Allarm
postyr.

for
foran.

divertere
opvarte, underholde.

skikkede
sendte.

Seneca ... Vrede
Seneca d.y. (ca. 4 f.Kr.-65 e.Kr.), romersk filosof, forfatter og politiker, der bl.a. skrev værket De Ira (lat.) “Om vrede”. I den senere komedie Philosophus udi egen Indbilding (1754) II 5 henviser tjeneren også sin vrede herre til Seneca.

ikke ... uden
kun.

ere accorderede om
er blevet enige om.

Gaar
(imp. plur.) gå.

efterdi
eftersom, fordi.

Vægter-Pibene
fløjter som vægterne brugte til brandvarsel og hidkaldelse af andre vægtere.
 
 
xxx
xxx