Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scen. 3.
Jubileren. Musicanten. Mad: Staabi. Verten.
Musicanteren.
Hr. Vert! Kunde hand ikke *fly os nogen af Paltz-Grevens Folk i tale?
Verten.
Jeg har, *min tro, ikke seet nogen af dem i Dag.
Jubileren.
Jeg veed, nogen af dem maae da være opstaaen?
|n6r
Verten.
Jeg skulde bilde mig det samme ind. Jeg vil ind udi Lakey-Kammeret, og vække dem, hvis de ere ikke vaagen.
(gaar ud)
Mad: Staabi.
Det er ogsaa forskrekkelig, at Tienere tør ligge saa lenge.
Musicanteren.
De kom *endelig silde udi Seng i Nat vel beskienkede, det er sant, men det er dog noget for meget at sove saa lenge.
(Verten igien.)
Hvad pokker er dette, her er ingen af dem udi Cammeret, de maae være ind hos Hoffmesteren, men jeg har ikke *fornommet, at hans Dør har været aaben i Dag.
Jubileren.
Spring strax hen og see. Ach jeg er bange der er  Ugler i Mosen .
(Verten(Verten](Verten] [Verten A (Verten] [Verten A gaaer og kommer ind igien.)igien.)]igien.)] igien.] A igien.)] igien.] A
Ach *bedre mig arme Menniske! jeg seer ingen i Hoffmesterens Kammer heller.
Jubileren.
Ach *mit hele Blod kaager i mig.
Mad: Staabi.
*Au au jeg zittrer.
Verten.
Jeg maa kige ind udi Paltz-Grevens Cabinet Ha ha ha! detdet]det] B, de A det] B, de A letnede for Hiertet. Jeg seer hand ligger endnu.
Jubeleren.
Jeg kand forsikre, Hr. Vert! at jeg var saa bange som en Hare.
Verten.
Naar der kommer *Alteration paa Folk først, saa bilder mand sig alting ind.
Mad: Staabi.
Det er dog Synd at mistænke *got Folk.
 
 
 
xxx
xxx