Tilbake til søkeresultater


  expand section icon
Møntvæsen og købekraft


no previous icon next icon
Møntvæsen og købekraft
Indledning

Listen bygger på oplysninger fra:
Georg Galster: Mønthistoriske Antegnelser til Holbergs Comedier, 1953 (online version).
E.C. Werlauff: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første Lystspil, 2. udg., 1858 (1. udg 1838).
Møntværdier

1 rigsdaler = 6 mark dansk (eller 3 mark lybsk).
1 krone = 4 mark.
1 mark = 16 skilling (ß); MEN fra 1726: 14 skilling.
Daler er tvetydigt, idet det kan betegne en Sletdaler = 4 Mark, men det kan ogsaa betegne en Speciedaler = 6 Mark, og endelig kan det betegne en Daler i Mønt: 96 Skilling Kurant.
En rigsdaler svarer altså til 16 x 6 = 96 skilling indtil 1726 og derefter 14 x 6 = 84 skilling. Skilling optræder oftest i lige beløb, fordi toskillingen var langt den mest almindelige skillingsmønt.
Købekraft – efter værdi

1 skilling – Betaling til klokkeren for at komme op i Rundetårn (Barselstuen I 2, Galster, s. 15).
1 skilling – 1 hvedebrød på 9 lod (139,5 g) if. brødtaksterne fra Københavns Raadstue 1723 (Galster, s. 16).
1 skilling – 1 rugbrød på 32 lod (496 g) (= 1 skålpund dvs. 1/8 af et helt rugbrød på 8 pund) if. brødtaksterne fra Københavns Raadstue 1723 (Galster, s. 16).
2 skilling – Overnatning på kro (Den 11. Junii I 2, Galster, s. 16).
1 styver (2 skilling) – 1 glas brændevin (Peder Paars IV 1, v. 88-89, Galster, s. 17).
1, 2 og 4 skilling – 1 glas snaps i Jeppe paa Bierget, snapsene koster mere og mere (Galster, s. 19).
3 skilling – 1 streng til en lut (Den Stundesløse, Galster, s. 18).
3 ½ skilling – 1 pund (½ kg) oksekød i 1685 (Galster, s. 13)
4 skilling – Meget billigt besøg hos prostitueret. NB: mere normal billig pris er 28 skilling, se nedenfor (Den 11. Junii I 7, Galster, s. 19).
4 skilling – 1 pund (½ kg) sukker (lyst sukker) (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
5 skilling – 1 pund (½ kg) godt oksekød if. taksten for oksekød, Københavns Raadstue 1718 (Galster, s. 20).
6 skilling – 1 kande øl (= 1,9 l) (Melampe IV 7, Galster, s. 21).
8 skilling – 1 pund (½ kg) godt kalvekød if. taksten for kalvekød, Københavns Raadstue 1723 (Galster, s. 28).
8 skilling – Barbering (Gert Westphaler (1723) IV 10, Galster, s. 22).
12 skilling – 2 pund (1 kg) grøn sæbe (Jeppe paa Bierget I 2, Galster, s. 23).
12 skilling – 1 glas mjød (Jeppe paa Bierget, V 4, Galster, s. 23).
12 skilling – 1 kortere tur med portechaise, 1726 (Werlauff 419, n. 8).
16 skilling – Holbergs Skæmtedigte 1722 “i raa Materie” (jf. titelbladet).
1 mark (16 skilling) – 1 teaterbillet, galleri (Werlauff 369).
1 mark – 4 potter mælk (3,9 l) (Den Stundesløse I 4, Galster, s. 24).
1 mark – 1 time med portechaise, 1726 (Werlauff 419, n. 8).
28 skilling – Billigt besøg hos prostitueret. (Ulysses von Ithacia II 9, Den 11. Junii V 10, Galster, s. 25-26)
2 mark – 1 teaterbillet, par terre (Werlauff 369).
2 mark – Lejekusk, 1 tur (Barselstuen I 7, Galster, s. 26)
3 mark – 1 teaterbillet, underste loger (Werlauff 369).
1 sletdaler (= 4 mark) – 1 teaterbillet, mellemste loger (Werlauff 369).
1 sletdaler (= 4 mark) – 1 teaterbillet, “paa Theatro” (Werlauff 369).
4 mark – 1 bog (Peder Paars, formodentlig 3. edition) (Den 11. Junii III 6, Galster, s. 29).
4 mark – 1 par tøfler (Den Stundesløse I 4, Galster, s. 29).
4 mark – 1 sukkertop (disse vejede ml. 5-15 kg, hvorfor prisen nok er usikker her) (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
4 mark – 1 dag med portechaise, fra 8 til 21, 1726 (Werlauff 419, n. 8).
4 mark – 1 åreladning (hos en barber) (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
4 mark og 8 skilling – Christian VIs bibel, 5. oplag 1740 (if. titelbladet).
2 sletdaler (8 mark) – 1 dag med portechaise (Werlauff 419).
1 rigsdaler – 1 pund (½ kg) kaffebønner (Den Stundesløse I 4 og Barselstuen I 7, Galster, s. 34).
1 rigsdaler – 1 opulent middag med 5 retter plus det ekstra (pro pers.) (Den Vægelsindede (1731) II 2, Galster, s. 35).
1 rigsdaler – 1 dag med portechaise, fra 8 til efter 21, 1726 (Werlauff 419, n. 8).
Mellem 1 rigsdaler 1½ mark (1725) og 2 rigsdaler 3½ mark – 1 tønde byg (139 l), 1726 (svingende prisleje) (Galster, s. 34).
2 rigsdaler – 1 bryllupsdigt (Det Lykkelige Skibbrud III 1-2 og 6. Jacob von Tyboe I 3 og 9, Galster, s. 37).
4 rigsdaler – 1 tønde smør (131,5 l) (Galster, s. 38).
6 rigsdaler – Jordemor (Barselstuen I 7, Galster, s. 38).
6 rigsdaler 3 mark – “Smekke” (brystdug) (Abracadabra I 4, Galster, s. 39).
Under 10 rigsdaler – Årsløn til gårdskarl (Henrick og Pernille I 2, Galster, s. 38).
8-12 rigsdaler – Årsløn til tjenestepige (Melampe IV 6, Galster, s. 38).
10-20 rigsdaler – 1 hat (Den Politiske Kandstøber, V 3, Galster, s. 39).
36 rigsdaler – Fløjelskåbe (Abracadabra, I 4, Galster, s. 39).
50 rigsdaler – Årsløn til ridefoged (Jeppe paa Bierget III 2, Galster, s. 38).
70 rigsdaler – Adrienne (Abracadabra, I 4, Galster, s. 39).
200 rigsdaler – Årsløn til sekretær (Jeppe paa Bierget III 1, Galster, s. 38).
200 rigsdaler – Årsløn til skuespiller i Lille Grønnegade (Nystrøm, Den danske Komedies Oprindelse 179-80 og 184-85).
Købekraft – efter varetype
Beklædning
Adrienne – 70 rigsdaler (Abracadabra, I 4, Galster, s. 39).
Fløjelskåbe – 36 rigsdaler (Det Arabiske Pulver I 4, Galster, s. 39).
1 hat – 10-20 rigsdaler (Den Politiske Kandstøber V 3, Galster, s. 39).
“Smekke” (brystdug) – 6 rigsdaler 3 mark (Det Arabiske Pulver I 4, Galster, s. 39).
Tøfler, 1 par – 4 mark (Den Stundesløse I 4, Galster, s. 29).
Indkomst
Årsløn til gårdskarl – under 10 rigsdaler (Henrick og Pernille I 4, Galster, s. 38).
Årsløn til tjenestepige – 8-12 rigsdaler (Melampe IV 6, Galster, s. 38).
Årsløn til ridefoged – 50 rigsdaler (Jeppe paa Bierget III 2, Galster, s. 38).
Årsløn til sekretær – 200 rigsdaler (Jeppe paa Bierget III 1, Galster, s. 38).
Årsløn til skuespiller i Lille Grønnegade - 200 rigsdaler (E. Nystrøm, Den danske Komedies Oprindelse, 1918, 179-80 og 184-85).
Levnedsmidler
Brødtakster fra Københavns Raadstue 1723 (Galster, s. 16):
1 hvedebrød på 9 lod (139,5 g) – 1 skilling.
1 rugbrød på 32 lod (496 g) (= 1 skålpund dvs. 1/8 af et helt rugbrød på 8 pund) – 1 skilling.
Takst for kalvekød, Københavns Raadstue 1723 (Galster, s. 28):
1 pund (½ kg) godt kalvekød - 8 skilling.
1 pund (½ kg) oksekød i 1685 – 3½ skilling (Galster, s. 13).
Takst for oksekød, Københavns Raadstue 1718 (Galster, s. 20):
1 pund (½ kg) godt oksekød – 5 skilling.
Andet:
1 glas brændevin – 1 styver (= 2 skilling) (Peder Paars IV 1, v. 88-89, Galster, s. 17). I Jeppe koster snapsene mere og mere: 1, 2 og 4 skilling (Galster, s. 19).
1 tønde byg (139 l) svingede mellem 1 rigsdaler 1½ mark (1725) og 2 rigsdaler 3½ mark (1726) (Galster, s. 34).
2 pund (1 kg) grøn sæbe – 12 skilling (Jeppe paa Bierget I 2, Galster, s. 23).
1 pund (½ kg) kaffebønner – 1 rigsdaler (Den Stundesløse I 4, Barselstuen I 7, Galster, s. 34).
1 glas mjød – 12 skilling (Jeppe paa Bierget V 4, Galster, s. 23).
4 potter mælk (3,9 l) – 1 mark (Den Stundesløse I 4, Galster, s. 24).
1 opulent middag med 5 retter plus det ekstra (pro pers.) – 1 rigsdaler (Den Vægelsindede (1731) II 2, Galster, s. 35).
1 sukkertop (disse vejede ml. 5-15 kg, hvorfor prisen nok er usikker her) – 4 mark (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
1 pund (½ kg) sukker (lyst sukker) – 4 skilling (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
1 tønde smør (131,5 l) – 4 rigsdaler (Galster, s. 38).
1 kande øl (= 1,9 l)– 6 skilling (Melampe IV 7, Galster, s. 21).
Transport
Leje af portechaise (bærestol) 1 dag – 2 sletdaler = 8 mark (Werlauff 419).
Andre portechaisetakster 1726 (Werlauff 419, n. 8):
1 kortere tur – 12 skilling.
1 time – 1 mark.
1 dag, fra 8 til 21 – 4 mark.
1 dag, fra 8 til efter 21 – 1 rigsdaler.
Lejekusk, 1 tur – 2 mark (Barselstuen I 7, Galster, s. 26).
Diverse
Barbering – 8 skilling (Gert Westphaler (1723) IV 10, Galster, s. 22).
Betaling til klokkeren for at komme op i Rundetårn – 1 skilling (Barselstuen I 2, Galster, s. 15).
Billigt besøg hos prostitueret – 28 skilling (Ulysses von Ithacia II 9, Den 11. Junii V 10, Galster, s. 25-26).
Meget billigt besøg hos prostitueret – 4 skilling. NB: mere normal billig pris er 28 skilling, se nedenfor. (Den 11. Junii I 7, Galster, s. 19).
1 bog (Peder Paars, formodentlig 3. edition) – 4 mark (Den 11. Junii III 6, Galster, s. 29).
1 bryllupsdigt – 2 rigsdaler (Det Lykkelige Skibbrud III 1-2 og 6, Jacob von Tyboe I 3 og 9, Galster, s. 37).
Christian 6.s Bibel, 5. oplag 1740 – 4 mark og 8 skilling (if. titelbladet).
Holbergs Skæmtedigte 1722 “i raa Materie” (jf. titelbladet) – 16 skilling.
Jordemoder – 6 rigsdaler (Barselstuen I 7, Galster, s. 38).
Overnatning på kro – 2 skilling (Den 11. Junii I 2, Galster, s. 16).
1 streng til en lut – 3 skilling (Den Stundesløse I 4, Galster, s. 18).
1 åreladning (barber) – 4 mark (Barselstuen I 7, Galster, s. 29).
Teaterbilletter:
“Paa Theatro” – 1 sletdaler (= 4 mark) (Werlauff 369).
Galleri – 1 mark.
Mellemste loger – 1 sletdaler (= 4 mark).
Par terre – 2 mark.
Underste loger – 3 mark.
 
      icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx