Ressurser og sekundærlitteratur

Essays

 Kort Holbergbiografi (ved Eiliv Vinje)
 Om Holbergs komedier (ved Gunnar Sivertsen)
 Holberg og rangvæsenet (ved Lars Ilsøe)
 Jeg er en syg, der vil lære folk sundhed. Om Holbergs Levnedsbreve (ved Ole Thomsen)

Faksimiler

 Mindre Poetiske Skrifter (1746)
 Sendebrev angående Dronning Christina (overs. fra fransk, 1752)
 Danmarks Riges Historie Tome 1 (med Holbergs egenhendige rettelser)
 Teaterplakater fra Lille Grønnegade (Det Kgl. Bibliotek)

Andre hjelpemidler

 Myntvesen og kjøpekraft
  Jacob Bidermann, Utopia (1640) i oversettelse og sammendrag ved Mogens Leisner-Jensen, Gunnar Sivertsen og Karen Skovgaard-Petersen. Fra: Gunnar Sivertsen, Kilden til Jeppe paa Bierget, Aarhus Universitetsforlag 2010.