Tilbake til søkeresultater
Tekststatus:
Ikke punktkommenteret


   
[Tekst]


no previous icon no next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
|0
Baron LUDVIG HOLBERGS
Fortale.
Hr. Kammer-Junker SUHM bliver ved sit priiselige Forsæt, at fordanske gamle Autores, for at bøde paa den Mangel, som vi tilforn her udi Landet have haft, saaledes, at ingen uden de, som forstaae fremme|)(5vde Sprog, have kunnet giøre sig nogen Idée om de Gamles Skrifter og Lærdom. Man kand derfor ikke andet end berømme Autoris Foretagende herudi, og recommendere hans Arbeyde, helst, saasom Oversættelsen er ikke mindre accurat, end hans Danske Stiil ziirlig.
L. Holberg.
 
      icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx