Ludvig Holbergs Skrifter

 Ad virum perillustrem *** epistola (1728)
 Ad virum perillustrem epistola secunda (1737)
 Ad virum perillustrem epistola tertia (1743)
 Afskedstale ved overdragelse af rektoratet (overs. 1974)
 Almindelig Kirkehistorie (1738)
 Andet Levnedsbrev (overs. 1965)
 Andet Levnedsbrev (overs. 2018)
 Anhang til den Historiske Introduction (1713)
 Artaxerxes (1754)
 Barselsstuen (moderne dansk retskrivning)
 Barselstuen (1724)
 Bergens Beskrivelse (1737)
 Betænkning om Conventicler (1733)
 Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge (1746)
 Conjectures sur les Causes de la grandeur des Romains (1752)
 Danmarks og Norges Søe-Historie (1747)
 Danmarks riges historie, bind 3 (moderne dansk retskrivning)
 Danmarks riges historie, uddrag af bind 2 (moderne dansk retskrivning)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus I (1732)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus II (1733)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus III (1735)
 Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729)
 Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat (1749)
 De hypothesibus historiæ Danicæ (1731)
 De u-synlige (1731)
 De usynlige (moderne dansk retskrivning)
 Democritus og Heraclitus (1721)
 Den 11. Junii (1724)
 Den 11. juni (moderne dansk retskrivning)
 Den Danske Comoedies Ligbegængelse (1727, trykt 1746)
 Den Forvandlede Brudgom (1753)
 Den Honnette Ambition (1731)
 Den Jydske Feide (1729)
 Den Jydske Feyde (1746)
 Den Politiske Kandstøber (1723)
 Den Stundesløse (1731)
 Den Vægelsindede (1723)
 Den Vægelsindede (1723, moderne dansk retskrivning)
 Den Vægelsindede (1731)
 Den berømmelige Peder Paarses Histories Anden Bog (1720)
 Den berømmelige Peder Paarses Histories Tredie Bog (1720)
 Den danske komedies ligbegængelse (moderne dansk retskrivning)
 Den forvandlede brudgom (moderne dansk retskrivning)
 Den honnette ambition (moderne dansk retskrivning)
 Den pantsatte bondedreng (moderne dansk retskrivning)
 Den politiske kandestøber (moderne dansk retskrivning)
 Den stundesløse (moderne dansk retskrivning)
 Den vægelsindede (1731, moderne dansk retskrivning)
 Dend Pandtsatte Bonde-Dreng (1731)
 Det Arabiske Pulver (1724)
 Det Lykkelige Skibbrud (1731)
 Det arabiske pulver (moderne dansk retskrivning)
 Det lykkelige skibbrud (moderne dansk retskrivning)
 Diderich Menschen-Skræk (1731)
 Diderich Menschenskræk (moderne dansk retskrivning)
 Dissertatio V. de historicis Danicis (1719)
 Dissertatio juridica de nuptiis propinqvorum (1719)
 Don Ranudo de Colibrados (1745)
 Don Ranudo de Colibrados (moderne dansk retskrivning)
 En Sandfærdig Ny Wiise om Peder Paars (1719)
 Epigrammatum libri quinque (1737, uddrag)
 Epigrammatum libri septem (1749)
 Epigrammer (overs. 2018)
 Epigrammer 1737 (uddrag, overs. 2018)
 Epistler, Tomus I (Ep. 1-81)
 Epistler, Tomus II (Ep. 82-183)
 Epistler, Tomus III (Ep. 184-299)
 Epistler, Tomus IV (Ep. 300-446)
 Epistler, Tomus V (Ep. 447-539)
 Epistler, bind 1 (moderne dansk retskrivning)
 Epistler, bind 2 (moderne dansk retskrivning)
 Epistler, bind 3 (moderne dansk retskrivning)
 Epistler, bind 4 (moderne dansk retskrivning)
 Epistler, bind 5 (moderne dansk retskrivning)
 Erasmus Montanus (1731)
 Erasmus Montanus (moderne dansk retskrivning)
 Fasciculi novorum qvorundam dialogorum (1728)
 Femte afhandling om danske historikere (overs. 1974)
 Fire Skiemte-Digte (1722)
 Fire Skæmtedigte (moderne dansk retskrivning)
 Forsvarende fortale (overs. 2012)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome I (1731)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome VI (1753)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome VII (1754)
 Fortale til Den danske skueplads (moderne dansk retskrivning)
 Fortale til Fursmans Le Théâtre Danois (1746)
 Fortale til Hans Mickelsens Comoedier (1723)
 Fortale til Hans Mikkelsens komedier (moderne dansk retskrivning)
 Fortale til Peder von Havens Reise udi Rusland (1743)
 Fortale til Pythagoræ Gyldene Vers (1750)
 Første Levnedsbrev (overs. 1965)
 Første Levnedsbrev (overs. 2018)
 Hefter indeholdende nye samtaler (overs. 1974)
 Hekseri eller blind alarm (moderne dansk retskrivning)
 Heltehistorier, Tomus I
 Heltehistorier, Tomus II
 Heltindehistorier, Tomus I
 Heltindehistorier, Tomus II
 Henrick og Pernille (1731)
 Henrik og Pernille (moderne dansk retskrivning)
 Herodiani Historie (1746)
 Hexerie eller Blind Allarm (1731)
 Holger Danskes Brev til Buurman (1727)
 Holger Danskes Brev til Pieter Burman (overs. 1974)
 Holgeri Dani ad P. Burmannum epistola (1727)
 Husspøgelse eller Abracadabra (moderne dansk retskrivning)
 Huus-Spøgelse eller Abracadabra (1753)
 Hypoteser i Danmarkshistorien (overs. 1974)
 Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab (1716)
 Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier (1711)
 Introduktion til naturens og folkerettens kundskab (moderne dansk retskrivning)
 Jacob von Tyboe (1725)
 Jacob von Tyboe (moderne dansk retskrivning)
 Jean de France (1723)
 Jean de France (moderne dansk retskrivning)
 Jeppe paa Bierget (1723)
 Jeppe på Bjerget (moderne dansk retskrivning)
 Juele-Stue (1724)
 Julestue (moderne dansk retskrivning)
 Juridisk afhandling om nærbeslægtedes ægteskab (overs. 1974)
 Just Justesens Betenkning over Comoedier (1723)
 Just Justesens betænkning over komedier (moderne dansk retskrivning)
 Jødiske Historie, Tomus I
 Jødiske Historie, Tomus II
 Kilde-Reysen (1725)
 Kilderejsen (moderne dansk retskrivning)
 Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad (1746)
 Lettre sur les memoires concernant la reine Christine (1752)
 Mascarade (1724)
 Maskerade (moderne dansk retskrivning)
 Melampe (1725)
 Melampe (moderne dansk retskrivning)
 Mester Gert Westphaler (1723)
 Mester Gert Westphaler (1723, moderne dansk retskrivning)
 Mester Gert Westphaler (1724)
 Mester Gert Westphaler (1724, moderne dansk retskrivning)
 Metamorphosis (1726)
 Mindetale over Frederik IV (overs. 1974)
 Moralske Fabler (1751)
 Moralske Tanker (1744)
 Moralske tanker (moderne dansk retskrivning)
 Naturens og Folke-Rettens Kundskab (1734)
 Nicolai Klimii iter subterraneum (1741)
 Niels Klim, Den underjordiske rejse (overs. 2012)
 Nye-Aars Prologus til en Comoedie (1723)
 Nytårsprolog til en komedie (moderne dansk retskrivning)
 Oratio funebris in obitum Friderici IV (1747)
 Oratio valedictoria (1736, trykt 1755)
 Orthographiske Anmerkninger (1726)
 Peder Paars (moderne dansk retskrivning)
 Peder Paars. Poema Heroico-comicum (1720)
 Pernilles korte Frøiken-Stand (1731)
 Pernilles korte frøkenstand (moderne dansk retskrivning)
 Philosophus i egen indbildning (moderne dansk retskrivning)
 Philosophus udi egen Indbilding (1754)
 Plutus (1753)
 Plutus (moderne dansk retskrivning)
 Praefatio apologetica (1745)
 Programma Universitatis Hafniensis (1720)
 Remarques sur l’esprit des loix (1753)
 Republikken eller Det gemene bedste (moderne dansk retskrivning)
 Republiqven eller Det gemeene Beste (1754)
 Samling af adskillige Nye Samtaler (1728)
 Sendebrev Dronning Christina
 Sganarels Reyse til Det Philosophiske Land (1754)
 Sganarels rejse til det filosofiske land (moderne dansk retskrivning)
 Tilegnelse til Phoenixberg (1725)
 Tredje Levnedsbrev (overs. 1965)
 Tredje Levnedsbrev (overs. 2018)
 Tvende Breve til Den Politiske Kandestøbers Opliusning (1724)
 Uden Hoved og Hale (1725)
 Uden hoved og hale (moderne dansk retskrivning)
 Ulysses von Ithacia (1725)
 Ulysses von Ithacia (moderne dansk retskrivning)
 Universitetsprogram (overs. 1974)