Ludvig Holbergs Skrifter

 Ad virum perillustrem *** epistola (1728)
 Ad virum perillustrem epistola secunda (1737)
 Ad virum perillustrem epistola tertia (1743)
 Afskedstale ved overdragelse af rektoratet (overs. 1974)
 Almindelig Kirkehistorie (1738)
 Andet Levnedsbrev (overs. 1965)
 Anhang til den Historiske Introduction (1713)
 Artaxerxes (1754)
 Barselsstuen (moderne dansk retskrivning)
 Barselstuen (1724)
 Bergens Beskrivelse (1737)
 Betænkning om Conventicler (1733)
 Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge (1746)
 Conjectures sur les Causes de la grandeur des Romains (1752)
 Danmarks og Norges Søe-Historie (1747)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus I (1732)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus II (1733)
 Dannemarks Riges Historie, Tomus III (1735)
 Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729)
 Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat (1749)
 De hypothesibus historiæ Danicæ (1731)
 De u-synlige (1731)
 Democritus og Heraclitus (1721)
 Den 11. Junii (1724)
 Den 11. juni (moderne dansk retskrivning)
 Den Danske Comoedies Ligbegængelse (1727, trykt 1746)
 Den Forvandlede Brudgom (1753)
 Den Honnette Ambition (1731)
 Den Jydske Feide (1729)
 Den Jydske Feyde (1746)
 Den Politiske Kandstøber (1723)
 Den Stundesløse (1731)
 Den Vægelsindede (1723)
 Den Vægelsindede (1723, moderne dansk retskrivning)
 Den Vægelsindede (1731)
 Den politiske kandestøber (moderne dansk retskrivning)
 Dend Pandtsatte Bonde-Dreng (1731)
 Det Arabiske Pulver (1724)
 Det Lykkelige Skibbrud (1731)
 Det arabiske pulver (moderne dansk retskrivning)
 Diderich Menschen-Skræk (1731)
 Dissertatio V. de historicis Danicis (1719)
 Dissertatio juridica de nuptiis propinqvorum (1719)
 Don Ranudo de Colibrados (1745)
 Epigrammatum libri quinque (1737, uddrag)
 Epigrammatum libri septem (1749)
 Epistler, Tomus I (Ep. 1-81)
 Epistler, Tomus II (Ep. 82-183)
 Epistler, Tomus III (Ep. 184-299)
 Epistler, Tomus IV (Ep. 300-446)
 Epistler, Tomus V (Ep. 447-539)
 Erasmus Montanus (1731)
 Fasciculi novorum qvorundam dialogorum (1728)
 Femte afhandling om danske historikere (overs. 1974)
 Fire Skiemte-Digte (1722)
 Forsvarende fortale (overs. 2012)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome I (1731)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome VI (1753)
 Fortale til Den Danske Skue-Plads, tome VII (1754)
 Fortale til Fursmans Le Théâtre Danois (1746)
 Fortale til Hans Mickelsens Comoedier (1723)
 Fortale til Peder von Havens Reise udi Rusland (1743)
 Fortale til Pythagoræ Gyldene Vers (1750)
 Første Levnedsbrev (overs. 1965)
 Hefter indeholdende nye samtaler (overs. 1974)
 Heltehistorier, Tomus I
 Heltehistorier, Tomus II
 Heltindehistorier, Tomus I
 Heltindehistorier, Tomus II
 Henrick og Pernille (1731)
 Herodiani Historie (1746)
 Hexerie eller Blind Allarm (1731)
 Holger Danskes Brev til Buurman (1727)
 Holger Danskes Brev til Pieter Burman (overs. 1974)
 Holgeri Dani ad P. Burmannum epistola (1727)
 Huus-Spøgelse eller Abracadabra (1753)
 Hypoteser i Danmarkshistorien (overs. 1974)
 Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab (1716)
 Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier (1711)
 Jacob von Tyboe (1725)
 Jean de France (1723)
 Jean de France (moderne dansk retskrivning)
 Jeppe paa Bierget (1723)
 Jeppe på Bjerget (moderne dansk retskrivning)
 Juele-Stue (1724)
 Julestue (moderne dansk retskrivning)
 Juridisk afhandling om nærbeslægtedes ægteskab (overs. 1974)
 Just Justesens Betenkning over Comoedier (1723)
 Jødiske Historie, Tomus I
 Jødiske Historie, Tomus II
 Kilde-Reysen (1725)
 Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad (1746)
 Lettre sur les memoires concernant la reine Christine (1752)
 Mascarade (1724)
 Maskerade (moderne dansk retskrivning)
 Melampe (1725)
 Mester Gert Westphaler (1723)
 Mester Gert Westphaler (1723, moderne dansk retskrivning)
 Mester Gert Westphaler (1724)
 Mester Gert Westphaler (1724, moderne dansk retskrivning)
 Metamorphosis (1726)
 Mindetale over Frederik IV (overs. 1974)
 Moralske Fabler (1751)
 Moralske Tanker (1744)
 Naturens og Folke-Rettens Kundskab (1734)
 Nicolai Klimii iter subterraneum (1741)
 Niels Klims underjordiske rejse (overs. 2012)
 Nye-Aars Prologus til en Comoedie (1723)
 Oratio funebris in obitum Friderici IV (1747)
 Oratio valedictoria (1736, trykt 1755)
 Orthographiske Anmerkninger (1726)
 Peder Paars. Poema Heroico-comicum (1720)
 Pernilles korte Frøiken-Stand (1731)
 Philosophus udi egen Indbilding (1754)
 Plutus (1753)
 Praefatio apologetica (1745)
 Programma Universitatis Hafniensis (1720)
 Remarques sur l’esprit des loix (1753)
 Republiqven eller Det gemeene Beste (1754)
 Samling af adskillige Nye Samtaler (1728)
 Sendebrev Dronning Christina
 Sganarels Reyse til Det Philosophiske Land (1754)
 Tilegnelse til Phoenixberg (1725)
 Tredje Levnedsbrev (overs. 1965)
 Tvende Breve til Den Politiske Kandestøbers Opliusning (1724)
 Uden Hoved og Hale (1725)
 Ulysses von Ithacia (1725)
 Universitetsprogram (overs. 1974)