Tilbake til søkeresultater


   
[Fortale til Hans Mickelsens Comoedier]


no previous icon no next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
|a1r
Hans Mickelsen
*B. L.
Salutem!
Jeg holder gandske ufornøden at tale noget til disse Comoediers Forsvar, thi det var kun at kaage op igien det som *Sign: Just Justesen har *saa tit prædiket om tilforn. Vil den gunstige Læser icke lade sig nøje med det som tilforn er sagt, saa forsøg kun selv engang at skrive en ComoedieComoedie]Comoedie] Cømoedie A Comoedie] Cømoedie A icke om *D. Faustus eller Finke-Ridderen men en *Comoedie af Characteer, arbeid et heelt Aar at giøre den uskyldig, og see til alligevel om icke en eller anden vil *udtyde den paa sig. Det er alt hvad jeg har at sige denne gang, forbliver i det øvrige
*Vostre treshumbletreshumble]treshumble] treshumbe A; treshumble Rahbek, très-humble Martensen, tres humble SS treshumble] treshumbe A; treshumble Rahbek, très-humble Martensen, tres humble SS Serviteur
H. M.

P. S. Apropos, om nogen skulde udtolcke det som en *Karrigskab at jeg ingen Exemplarer forærer bort af mine Bøger. Da er dette at mercke, at saasom jeg skriver noget ofte, er jeg at ansee som andre Kiøbmænd, hvilke hvor *resolute de end ere, forære de dog icke gierne bort noget af de Varer som de *idelig drive Handel med. Thi saasom mand har mange *Kiendinger kand mand icke forære en uden mand ogsaa skal forære en anden. HandelenHandelen]Handelen] indrykning ved linjeskift A Handelen] indrykning ved linjeskift A kunde ellers falde til en *Banqveroute.
 
 
 
xxx
xxx