Tilbake til søkeresultater
Tekststatus:
Ikke punktkommenteret


   
[Fortale til Den Danske Skue-Plads]


no previous icon no next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
|i
|ii
Jeg haver her efter adskillige got Folks Begiæring paa ny oplagt de Danske Original-Comoedier, endeel, saasom faa havde dem ret samlede, eendeel ogsaa, efterdi de vare af ulige Tryk og Formater formedelst de adskillige Editioner som deraf ere giorte baade af Autore selv og andre. Til de forhen trykte har jeg lagt 10 andre, hvoraf de fleste have været spillede, men ikke tilforn ved Trykken publicerede; saa at denne Samling bestaaer af 25 Comoedier, som ere deelte udi 5. Tomer.Tomer.]Tomer.] B, Tomer, A Tomer.] B, Tomer, A Den |ivapprobationapprobation]approbation] B, aprobation A; aprobation SS approbation] B, aprobation A; aprobation SS , samme Comoedier have fundet saa vel af Indlændiske som af Fremmede, og den Lykke de have at blive oversatte paa andre Sprog, har ikke lidet opmuntret mig til dette nye Oplag, hvilket, saasom Actionerne ophøre, kand tiene til et Beviis paa hvad man udi den slags Skrive-maade her i Landet har kundet bringe til veje.
 
Icon Modernisering       icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx