Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Fjerde akt
Scene 1
Jeppe (forestilles liggende på en mødding i sine gamle bønderklæder, vågner op og råber:)
Hej, sekketær, kammertjener, lakajer! Nok et glas *kanaljesæk!
(Ser sig om og gnikker sine øjne ligesom *tilforn, tager på sit hoved og får sin gamle brede hat i hånden, gnikker øjnene og vender hatten om på alle kanter, ser på sine klæder og kender sig selv igen, begynder at tale:)
Hvor længe var *Abraham i Paradis? Nu kender jeg, *men desværre, alting igen, min seng, min trøje, min gamle *hanrejhat, mig selv. Det er andet, Jeppe, end at drikke kanaljesæk af forgyldte glas, at sidde til bords med lakajer og sekketærer bag sin stol. Det gode varer, desværre, aldrig længe. Ak, ak, at jeg, som var sådan nådig herre for *stakket tid siden, skal se mig i så slet tilstand, min prægtige seng forvandlet til en mødding, min *gyl|O1vdenstykshue til en gammel hanrejhat, mine lakajer til svin, og mig selv fra en stor og nådig herre forvandlet til en ussel bonde igen!
*Jeg mente når jeg vågnede op igen, at finde mine fingre besat med guldringe, men de er, *reverenter talt, *beseglet med andet. *Jeg mente at fordre mine betjente til regnskab, men nu må jeg selv *lave min ryg til når jeg kommer hjem og skal gøre regnskab for mit *forhold. Jeg tænkte da jeg vågnede, at gribe efter et glas kanaljesæk, men fik med tugt at sige *en l... i hånden.
Ak, ak, Jeppe! Den bolig i Paradis var kun kort, og din glæde fik hastigt ende. Men hvem ved om det samme ikke kan *vederfare mig hvis jeg lægger mig til hvile nok engang. Ak, ak, gid det ville hænde mig! Ak, gid jeg kunne komme der igen!
(Lægger sig at *slumme igen)
Scene 2
Nille, Jeppe
Nille
Mon jeg skal tro at *han er kommet i ulykke? *Hvor kan dog dette være? Enten har fanden taget ham, eller (det som jeg mere er bange for) sidder han i en kro og drikker pengene op. *Jeg var en gæk deri at jeg betroede den drukkenbolt 12 skilling på en gang. Men hvad ser jeg? Ligger |O2rhan ikke der i skarnet og snorker? Ak, jeg elendige menneske der skal have sådant bæst til mand! Din ryg skal betale det dyrt nok.
(Lister sig sagte hen og giver ham et slag af Mester Erik for rumpen)
Jeppe
Hej, hej! Hjælp, hjælp! Hvad er det? Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvem slår mig? Hvorfor slår man mig? Hej!
Nille
Jeg skal lære dig straks hvad det er.
(Slår ham på ny igen og trækker ham *efter håret)
Jeppe
Ak, min *hjerte Nille! Slå mig ikke mere, du ved ikke hvad *mig er vederfaret.
Nille
Hvor har *din fyldehund været så længe henne? Hvor er sæben du skulle købe?
Jeppe
Jeg kunne ikke komme til byen, Nille!
Nille
Hvorfor kunne du ikke komme til byen?
Jeppe
*Jeg blev optaget på vejen til Paradis.
Nille
Til Paradis! (Prygler ham) Til Paradis! (Slår ham atter) Til Paradis! (Slår ham igen) Vil du *fiksere mig ovenikøbet?
|O2v
Jeppe
Åh, åh, åh! *Så sandt som jeg er en ærlig mand, er det sandt.
Nille
Hvad er sandt?
Jeppe
At jeg har været i Paradis.
(Nille *repeterer “i Paradis!” og slår ham igen)
Jeppe
Ak, min hjerte Nille! Slå mig ikke mere.
Nille
*Fort! Bekend hvor du har været, eller jeg skal myrde dig.
Jeppe
Ak, jeg vil gerne bekende hvor jeg har været dersom du ikke vil slå mig mere.
Nille
Bekend da.
Jeppe
*Sværg på at du ikke vil slå mig mere da.
Nille
Nej.
Jeppe
Så sandt som jeg er en ærlig mand og hedder Jeppe på Bjerget, så er det sandt at jeg har været i Paradis og set de ting som du skal forundre dig over at høre.
(Nille prygler ham igen og trækker ham ind efter håret)
Scene 3
Nille (alene)
Så, din fyldehund! Sov nu først rusen ud, siden skal vi videre tales ved. Sådanne svin som du er, kommer ikke i Paradis. Tænk engang hvorledes det bæst har drukket forstanden bort! Men *har han gjort sig til gode på min bekostning, så skal han *óg ærligt pønitere derfor, thi han skal i to dage få hverken vådt eller tørt. Inden den tid skal nok grillerne forgå ham om Paradis.
Scene 4
3 bevæbnede mænd, Nille
3 mænd
Bor her ikke en mand som hedder Jeppe?
Nille
Jo, her gør.
3 mænd
Er du hans hustru?
Nille
Ja, gud bedre, *desværre!
3 mænd
Vi må ind at tale med ham.
Nille
Han er ganske drukken.
3 mænd
*Det vil ikke sige. Fort! Skaf ham herud, eller *det hele hus geråder i ulykke.
(Nille går ind og støder Jeppe ud med sådan fart |O3vat han støder en af de 3 mænd om på gulvet med sig)
Scene 5
Jeppe
Ak, ak, I gode mænd! Nu ser I hvilken kone jeg har at *drages med.
3 mænd
Du fortjener ikke anden medfart, thi du er en *misdæder.
Jeppe
Hvad ondt har jeg da gjort?
3 mænd
Det skal du straks få at vide når *retten bli’r holdt.
Scene 6
(*Dommeren kommer ind med en anden *betjent og sætter sig på sin stol. Jeppe bagbundet bliver bragt for domstolen. En træder frem og *beskylder ham således:)
Her er en mand, hr. dommer, som vi kan vidne at have set indsnige sig i baronens hus, givet sig ud for herren, iført sig hans klæder, *tyranniseret med hans *betjent, hvilket, såsom det er et *uhørligt dristigt stykke, så påstår vi på vor herres vegne at det på en *særdeles måde må straffes, andre voldsmænd til eksempel og forskrækkelse.
|O4r
Dommeren
Er det sandt som du beskyldes for? Sig frem hvad du har til dit forsvar, thi vi vil ingen *fordømme uhørt.
Jeppe
Ak, jeg arme menneske, hvad skal jeg sige? Jeg bekender at have fortjent straf, men alene for de penge jeg drak op, som jeg skulle købe sæbe for. Jeg bekender også at jeg har nylig været på et slot, men *hvor jeg kom derhen, og hvor jeg kom derfra igen, ved jeg ikke.
Anklageren (1. advokat)
Her hører dommeren af hans egen bekendelse at han har drukket sig fuld og i drukkenskab begået sådan uhørlig misgerning, så der nu kun står tilbage at *kende i om en sådan grov *misdæder kan *undskylde sin misgerning med drukkenskab. Jeg mener nej, thi på den måde kunne hverken hor eller mord blive straffet. Enhver skulle søge sådanne udflugter og sige at det var gjort i drukkenskab, og *omendskønt han kan bevise sig at have været drukken, bli’r hans sag *derfor ikke bedre; *thi det hedder: Hvad én bedriver i drukkenskab, skal han bøde for når han bli’r ædru. *Det er jo bekendt hvorledes sådan misgerning nylig blev straffet omendskønt misdæderen *lod sig af enfoldighed forføre at give sig ud for en stor herre.|O4vMen hans enfoldighed og uvidenhed kunne ikke redde ham fra døden, thi straf er alene indført andre til eksempel. Jeg ville *nok fortælle historien dersom jeg ikke *frygtede at opholde retten dermed.
2. advokat
Gunstige hr. dommer! Denne sag *kommer mig så underlig for at jeg ikke kan *få sådan historie i mit hoved, *endskønt der var end flere vidner. En enfoldig bonde skulle snige sig ind på herrens gård og påtage sig hans person uden at kunne påtage sig også hans ansigt og skikkelse? Hvorledes kunne han komme ind i herrens sovekammer? Hvorledes kunne han iføre sig herrens klæder uden nogen skulle *blive det var? Nej, hr. dommer! Man kan se at det er *opspundet værk af denne stakkels mands fjender. Håber derfor at han bli’r frikendt.
Jeppe (grædende)
Ak, Gud velsigne din mund! Jeg har *et stykke tobak i min bukselomme, *om I ikke vil forsmå. Det er så godt som nogen ærlig mand vil tygge.
2. advokat
Behold kun din tobak, Jeppe! *At jeg taler for dig, er ikke for skænk og gave, men alene af kristen medlidenhed.
|O5r
Jeppe
Om forladelse, hr. *prokurator! Jeg havde ikke *tænkt at I folk var *så ærlige.
1. advokat
Hvad som min kollega fremfører *til denne misdæders befrielse, grunder sig alene på gisninger. Her spørges ikke om det er rimeligt at sådant kan ske eller ej, men der bevises at det er sket, såvel *af vidner som af hans egen tilståelse.
2. advokat
Hvad en mand tilstår i frygt og forskrækkelse, sådan tilståelse kan ikke være gyldig. *Mig synes derfor det er bedst at give denne *enfoldige mand tid til at betænke sig og adspørge ham på ny derom. *Hør, Jeppe! Betænk dig hvad du siger! Tilstår du det som du beskyldes for?
Jeppe
Nej! Jeg vil gøre min højeste ed på at det er løgn, alt hvad som jeg svor på *tilforn, thi jeg har i tre dage ikke været *af mit hus.
1. advokat
Hr. dommer! Jeg mener *uforgribeligt at det ikke må tillades nogen at sværge der er først *overbevist af vidner og siden selv har tilstået sin misgerning.
2. advokat
Jeg mener jo.
1. advokat
Jeg mener nej.
|O5v
2. advokat
Når sagen er af sådan underlig beskaffenhed.
1. advokat
Der hjælper ingen *omstændigheder mod vidner og tilståelse.
Jeppe
Ak, gid de kunne *komme i hår sammen, så skulle jeg *imidlertid tage fat på dommeren og prygle ham så at han skulle glemme både lov og forordning.
2. advokat
Men hør, hr. kollega! Endskønt gerningen tilstås, så har dog manden ingen straf fortjent, thi han har jo intet ondt gjort på gården, hverken mord eller tyveri.
1. advokat
Det vil intet sige; *intentio furandi er det samme som *furtum.
Jeppe
Tal dansk, *din sorte hund! Så skal vi nok *svare for os.
1. advokat
Thi enten én bli’r grebet når han vil stjæle, eller når han har stjålet, så er han tyv.
Jeppe
Ak, nådige dommer! Jeg ville gerne hænges dersom denne prokurator måtte hænges ved siden af mig.
|O6r
2. advokat
Hold inde med slige ord, Jeppe! Du *fordærver din sag kun mere dermed.
Jeppe
Hvorfor svarer I ikke da? (Sagte) Han står som et *dumt bæst.
2. advokat
Men hvoraf bevises *det furandi propositum?
1. advokat
*Quicunque in aedes alienas noctu irrumpit, tanquam fur aut nocturnus grassator existimandus est, atqui reus hic ita, ergo.
2. advokat
*Nego majorem, quod scilicet irruperit.
1. advokat
*Res manifesta est, tot legitimis testibus exstantibus ac confitente reo.
2. advokat
*Quicunque vi vel metu coactus fuerit confiteri ...
1. advokat
Ej, hvor er den *vis? Hvor er den *metus? Det er kun *kroglove.
2. advokat
Nej, I bruger kroglove.
1. advokat
Det skal *ingen ærlig mand *sige mig på.
(De *tager hinanden for brystet, og Jeppe springer *bagtil og river den første advokats *paryk af)
Dommeren
Respekt for retten! *Hold op, jeg *har alt nok.
|O6v
(Læser dommen op)
*Såsom Jeppe på Bjerget, Nielses søn på Bjerget og Jeppes sønnesøn sammesteds, er *overbevist, såvel af *lovlige vidner som af egen bekendelse, at have indsneget sig på baronens slot, iført sig hans klæder og *handlet ilde med hans tjener, så dømmes han til at *omkommes af gift, og når han er død, hans legeme at ophænges i en galge.
Jeppe
Ak, ak, nådige dommer! Er der ingen *pardon?
Dommeren
Nej, *ingenlunde. Dommen skal straks *eksekveres *i mit påsyn.
Jeppe
Ak, må jeg da ikke få et glas brændevin først førend jeg drikker *forgiften, *at jeg kan dø med *kurasje?
Dommeren
Jo, det *kan nok tilstedes.
Jeppe (drikker ud trende glas brændevin, falder på knæ igen og spørger:)
Er der ingen pardon?
Dommeren
Nej, Jeppe, nu er det alt for *silde.
Jeppe
Ak, det er jo ikke for silde. Dommeren kan jo forandre dommen og sige at han dømte *fejl første gang. Det sker jo så tit; *thi vi er alle mennesker.
|O7r
Dommeren
Nej, du skal selv føle inden nogle minutter at det er for silde, thi du har allerede fået giften ind med brændevinen.
Jeppe
Ak, jeg elendige menneske! Har jeg alt fået giften ind? Ak, farvel, Nille! Dog, din *kanalje, du har ikke *forskyldt at jeg skulle tage afsked med dig. Farvel, *Jens, Niels og Christoffer! Farvel, min datter Marthe! Farvel, min øjesten! *Dig ved jeg selv at være far til, thi du blev gjort førend degnen kom hid. Du har også din fars ansigt. Vi ligner hinanden som to dråber vand. Farvel, min brogede hest, og tak for hver gang jeg har redet på dig. *Næst mine egne børn har jeg intet *bæst elsket så meget som dig. Farvel, *Fairfax, min tro hund og dørvogter! Farvel, *Mons, min sorte kat! Farvel, mine stude, mine får, mine svin, og tak for godt *kompagni og for hver dag jeg har kendt jer! Farvel ... ak, nu kan jeg ikke mere, jeg bli’r så tung og *afmægtig.
(Falder om og bliver liggende)
Dommeren
Det går vel. *Dvaledrikken har allerede gjort sin virkning, nu sover han som en sten. *Hæng ham nu op, men *se vel til at han ingen skade får deraf, og at rebet kommer kun under armene. Nu vil vi |O7vse hvordan han bær’ sig ad når han vågner op og finder sig hængende.
(De slæber ham ud)
 
 
 
xxx
xxx