Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Scen. 3.
Davus. *Diogenes med en *Kaabe og barhovet, et langt Skiæg, *item med Træskoe *rullende en Tønde.
Davus.
Hey Diogenes! kast din Tønde pokker i vold, og giv dine Træskoe og din Kaabe Afskeed. Har du ikke hørt at Riigdommens Gud Plutus vil besøge vor Stad, og der uddeele sine Gaver.
Diogenes.
Hvad er det for en *Slyngel, som kalder paa mig.
Davus.
Kiender du mig ikke?
Diogenes.
Du hører jo vel *af *Titelen, at jeg kiender dig.
Davus.
Man kand ikke agte, hvad saadan *tølperagtig *Philosophux siger: saadan Karl, som du *est, villeville]ville] A; vil Rahbek (fulgt af Boye, Liebenberg1870 og Martensen) ville] A; vil Rahbek (fulgt af Boye, Liebenberg1870 og Martensen) herefter ikke have meget at sige. Har du ikke hørt tale om *Pluti Ankomst?
Diogenes.
Jo vist! men det *gaaer mig ikke an. Jeg bliver ved min *eenfoldige Levemaade *i trods for den heele Stad.
Davus.
Du faaer ikke lov at trodse: thi man vil forviise dig og alle *uhøvlede Stoddere af Byen.
Diogenes.
Man skal ingen Umag giøre sig med at *forviise mig Byen: thi saa snartsnart]snart] fnart A snart] fnart A Plutus kommer, gaaer jeg selv frivilligen i Landflygtighed.
Davus.
Kand du da ikke taale at see Stadens Velstand?
Diogenes.
Jo vist! men jeg kand ikke taale at see dens *Væstand. Thi Riigdom vil føre *Uheld med sig.
Davus.
Ha ha ha! disse *Philosophi *have Skruer løse i Hovedet.
Diogenes.
*Udgangen vil *sande mine Ord. Her findes endnu mange dydige Borgere udi Staden. Saa snart Riigdom kom|A3vmer, vil de Gode ogsaa blive Onde, ja lige saa *vanartige, som du og dine Ligemænd.
Davus.
Jeg siger, at man agter ikke, hvad en *tølperagtig *Philosophux siger.
Diogenes.
Og jeg siger, at Udfaldet vil sande mine Ord. Men jeg driver kun Tiden unyttig bort ved at prædike for dig. Far vel Davus, og siig denne min Spaadom til andre.
(Han *snyder sig, og *smør paa *Davi Kaabe, gaaer bort, rullende sin Tønde.)
 
 
 
xxx
xxx