Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scen. 6.
Leonora, Laurentia, Pernille.
Leonora.
Nu faaer vi høre hvad Pernille har overlagt med den gamle Kone. Men see! der kommer hun. Pernille! hvordan gaaer det?
Pernille.
Jeg veed *ikke uden Begyndelsen af Intriguen, og hvortilog hvortil]og hvortil] A; og ei hvortil Boye, og [veed ikke], hvortil Martensen, og [ei] hvortil Roos og hvortil] A; og ei hvortil Boye, og [veed ikke], hvortil Martensen, og [ei] hvortil Roos hun dermed sigter. Hun har alleene bedet mig at iføre min Søster Elsebet Officiers Dragt, og *sagt sig at ville sørge for Resten.
Laurentia.
Men er det ikke Synd at ville *prostituere sin Moder.
Pernille.
Hun prostituerer sig selv; vi *agte kun at curere hende for hendes Galskab.
Leonora.
Det er sandt nok,nok,]nok,] nok A; nok, Rahbek, nok SS nok,] nok A; nok, Rahbek, nok SS naar Ord og Formaninger ikke kand hielpe, maae man fordrive Galskab med Galskab.
Laurentia.
Men er *Mama da saa *gall?
Pernille.
Hvilket Spørsmaal! mon en Dame imellem 50 og 60 |J6v Aar, der *løber gall efter unge *Cavaliers, kand siges at have mindste gnist af Fornuft.
Leonora.
Det synes virkeligen, som der er kommen en Skrue løsSkrue løs]Skrue løs] Skrueløs A; Skrue løs Rahbek (fulgt af Boye Liebenberg Martensen Roos Brix), Skrueløs SS Skrue løs] Skrueløs A; Skrue løs Rahbek (fulgt af Boye Liebenberg Martensen Roos Brix), Skrueløs SS i Hovedet. thi – – –
Pernille.
Jeg veed ikke, hvor mange Skruer der er i et Menneskes Hierne, men det seer jeg, at de ere alle løse udi Fruens.
Leonora.
Men Pernille kand det være naturligt, at et Menneske kand saa hastig og saa stærkt forandres,forandres,]forandres,] forandres A; forandres, Rahbek, forandres SS forandres,] forandres A; forandres, Rahbek, forandres SS mon Fanden ikke haver været *Stifter hertil.
Pernille.
Altid *citerer man Fanden, for at undskylde en Gierning: *thi saa giorde Pigen, da hun *lavede til Barsel, *sigende: *Hvad har ikke Fanden at bestille, det er gandske naturligt, at et Menneske *falder fra en extremitet til en anden, og man haver adskillige Exempler paa at *gamle ærbare Katte ere forvandlede til kaade Kalve.
Leonora.
Men der maae dog have været nogen Andledning til saadan selsom Forandring.
Pernille.
Vist har dertil været Andledning, Fruen som udi Hoved-Staden er *geraaden udi lystig Selskab og *Divertissement, som hun *tilforn ikke har *seet, har begyndt at faae Smag derpaa, og derpaa sat sig for at endre sit forrige *strænge Levnet, men saasom hun i *Reformationen ikke har vidst at holde Maade, er Medicinen bleven værre end Sygdommen.
Leonora.
Meener du da, at hendes forrige *devotion har været *sminket?
Pernille.
Det kand jeg ikke *for fulde sige, men det veed jeg, at adskillige *devote Folk ere forfaldne til det samme, derfor er det best at holde Maade udi alting, men der seer jeg, at Madame Kirsten kommer med den *forliebte Frier, som skal blive jer Stiffader.
 
 
 
xxx
xxx