Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Act. I. Scen. 1.
Jesper Oldfux.
VIl nogen vide mit Navn, saa heeder jeg *med Permission at sige Oldfux. Vil nogen viide min Hanteering, da er jeg en Snyltegiest til Tieneste. Vil nogen vide, hvad min Far var, ogsaa en Snyltegiest; min Farfar ogsaa en Snyltegiest; min Olde-Far ogsaa en Snyltegiest. Saa jeg kand regne mine *sexten Ahner af deslige Folck. Vil nogen spørge, hvem jeg holder Venskab med, svarer jeg: Alle Mennisker. Vil nogen viide, hvem jeg er troe, svarer jeg: Ingen uden *Monsr. Leonard. Vil nogen viide, hvorfor jeg er ham troe, saa studser jeg og blir skamfuld; thi derudi synder jeg mod Professionen, og vanslægter fra mine kiære Forfædre, som *skare alle over een Kam. Her udi dette Huus paa den venstre Haand boer en fornemme men fattig Kone ved Navn Leonora, hun har en kiøn Dotter, som heeder Lucilia, udi hvilcken 3 Personer har forliebet sig. Den første kalder sig Jacob von Tyboe, en Karl der udi mine Tancker har en Skrue løs i Hovedet. Hand siger sig at have været i Tieneste udenlands, hvorvel hand har aldrig kunnet viise noget *Pas eller Afskeed. Andre Officerer her i Byen *holde gode Miner med ham, og titulere ham nu Hr. *Captain, nu Hr. Major, nu Hr. Oberst, *ligesom hand tracterer meer eller mindre til. Naar hand taler om sine Bedrifter, lader de som de hører det an med Forundring; Naar ham skeer nogen *Tort, tage de ham i Forsvar; Naar hand behøver Soldater, laaner de ham gierne, og retter dem af, hvordan de skal omgaaes ham med Respect og Ydmyghed. *Summa Summarum: Hand |A2ver *divertissement for den heele *Guarnison. Den anden heeder *Tyge TygesenTyge Tygesen]Tyge Tygesen] A, Styge Stygesen B C Tyge Tygesen] A, Styge Stygesen B C , men siden hand kom fra *Rostock skriver sig Magister Tychonius. Hand *passerer for det samme blant lærde Folck, som den første blant *Officiers. Den tredie er en *fornemme ung Person ved Navn Leonard, som ingen Midler har, men skal arve en riig Farbroder, som gaaer paa *Gravsens Bræde. Disse 3 frier alle til Jomfru Lucilia. Mooren og Kammer-Pigen Pernille, som har meget at sige udi Huuset, er for en af de 2 første, men Jomfruen selv for den sidste. Jeg holder Venskab med Tychonius og von Tyboe, endeel for de *Smautzer jeg nyder hos dem, endeel for at udspionere deris Anslag, og give Monsr. Leonard dem tilkiende. *Jeg heeder Svamp og svarer til mit Navn; thi ligesom en Svamp træcker all Vedske i sig, saa giør og jeg; thi jeg gaaer *uroest aldrig til Sengs uden med en halv Snees *Bouteillers *Baglast.Jeg heeder Svamp og svarer til mit Navn; thi ligesom en Svamp træcker all Vedske i sig, saa giør og jeg; thi jeg gaaer *uroest aldrig til Sengs uden med en halv Snees *Bouteillers *Baglast.]Jeg heeder Svamp og svarer til mit Navn; thi ligesom en Svamp træcker all Vedske i sig, saa giør og jeg; thi jeg gaaer *uroest aldrig til Sengs uden med en halv Snees *Bouteillers *Baglast.] A, mgl. i B C Jeg heeder Svamp og svarer til mit Navn; thi ligesom en Svamp træcker all Vedske i sig, saa giør og jeg; thi jeg gaaer *uroest aldrig til Sengs uden med en halv Snees *Bouteillers *Baglast.] A, mgl. i B C Men der seer jeg *Monsr. Leonard komme, som jeg nyelig talte med om hans Kiærlighed, men maatte bryde af, eftersom andre kom imellem.
 
 
 
xxx
xxx