Søkeveiledning

Tekstene i LHS er ikke normalisert, noe som innebærer at Holbergs variasjoner i stavemåte er beholdt. Ett og samme ord kan derfor være stavet på ulike måter i tekstene. For eksempel kan ordet grense være stavet både grendse, grense, grændse, grænse og grændtze. De variasjoner som forekommer i Holbergs tekster, er oppført i Holberg-ordboken.

Ved hjelp av forkortelsestegn kan man få treff på ulike stavemåter, bøyningsformer og sammensetninger av søkeordet. Merk at hvis søket er for bredt og gir for mange treff, vil det ikke bli gjennomført. Man får da en feilmelding.

 • Spørsmålstegnet ? matcher ett enkelt tegn. Søk på v?n finner van, ven, vin og von.
 • Stjernen * matcher et vilkårlig antall tegn. Søk på qvæ* finner qvæ, qvæker, qvæcker, qvædam, qvægsyge osv. Søk på gr?n*se* finner alle varianter av ordet grense med ulike bøyningsformer og sammensetninger.
 • Tegnene kan plasseres på begge sider av og midt inne i søkeordet.

Flere søketips

 • Det skilles ikke mellom små og store bokstaver.
 • Bindestrek kan ikke brukes i søkeordet. For å få treff på et ord med bindestrek, må søkeordet skrives i ett ord i stedet for to ord delt av bindestrek: hoved-kirke må søkes på som hovedkirke.
 • Bokstaver med aksent over treffes ved søk på den enkelte bokstav (søk på A finner også À, Á, Ã osv.)
 • ß og ss oppfattes som samme tegn.
 • Tegnsetting omfattes ikke av søket.
 • Man kan ikke søke på tekst som ligger i tekstkritiske noter og variantnoter.
 • Ved å sette anførselstegn rundt flere søkeord får man treff bare hvis ordene står i umiddelbar nærhet.
 • I avansert søk kan man angi nærheten mellom søkeordene eksplisitt.
 • Man kan velge å unngå bestemte ord i nærheten av søkeordet ved å fylle ut i feltet Utelukk.
 • I feltet Verk kan man velge hvilket Holberg-verk man vil søke innenfor. Man kan velge flere verk ved å holde nede Ctrl-tasten (cmd for Mac).
 • I feltet Type kan man begrense søket til ulike teksttyper, valgt fra en fast liste.
 • Man begrenser tekstutvalget tidsmessig ved å skrive inn utgivelsesår eller periode i feltet År.

Om søkefunksjonen

Ludvig Holbergs skrifter har to søkeskjema - enkelt søk og avansert søk. Enkelt søk har en enslig søkerute hvor man kan søke på ett eller flere ord i det samlede materialet: tekster av Holberg, kommentarer og innledninger. Avansert søk gir muligheter for å innskrenke søket ved hjelp av forskjellige søkekriterier, f.eks. år eller sjanger. Man kan dessuten begrense søket til ett eller flere verk av Holberg.

Søketreff vises i lister, og man kan klikke seg fra trefflisten til de aktuelle steder i teksten. Søkeresultatet blir sortert etter tittel i alfabetisk orden. Etterpå kan man endre til annen rekkefølge, i listeboksen Sorter på til venstre over resultatet. Valgene er tittel, forfatter og trykkeår i stigende og fallende rekke. Merk at trefflisten kan inneholde blanktegn der det ikke finnes i selve tekstvisningen, og at randnoter vises som del av den løpende teksten.

Det finnes også en tredje søkemulighet. Når et dokument vises, kan man gjøre enkle søk innen dette dokumentet fra en søkerute over dokumentet.

Søketreffene er markert i teksten, og man kan bla mellom treffene ved hjelp av piler ved treffordene. Man kan fjerne markeringene inne i teksten igjen ved å klikke fjern søkemarkeringer.